НАШ МАГАЗИН У КИЄВІ ВІДНОВИТЬ РОБОТУ З 1 ЛИПНЯ

Оферта

Угода про користування сайтом інтернет-магазину bat.com.ua


Увага!!! Перед переглядом цього Сайту уважно прочитайте ці Умови. Якщо Ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей Сайт. Використання даного Сайту, в тому числі заповнення різних форм, замовлень, заявок, анкет,  а також замовлення Вами товарів / послуг з використанням даного Сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.


Терміни, що вживаються в даній Угоді:


- Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину bat.com.ua, ТОВ «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» (код ЄДРПОУ 38448360).


- Сайт - веб-сайт інтернет-магазину  bat.com.ua, включаючи всі веб-сторінки; власником сайту інтернет-магазину є ТОВ «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС».


- Угода - це угода про користування сайтом.


- Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари / послуги, що ними реалізуються за допомогою даного сайту. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар / послуги такої особи або передала в тимчасове користування (оренду). Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (або акт прийому-передачі, або видаткова накладна, або товарний чек, або інші документи, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу), а також в окремих розділах сайту на сторінці інтернет-магазину bat.com.ua.


- Товар - товари, послуги, роботи, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.


- Користувач - особа, що переглядає інформацію на Сайті та / або замовляє,  та / або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.


- Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар  або їх сукупність, що замовлені Користувачем.


- Платник - особа, яка оплачує Замовлення.


- Одержувач - особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.


- Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товарі, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про самий товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

 

1.Загальні умови використання Сайту.


1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.


1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що прийняв умови цієї Угоди.


1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті.


1.4. Пропозиція Продавця на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.


1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, визначеного Адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і / або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.


1.5. Оферта вважається прийнятою Продавцем якщо останній здійснив дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.


1.6. Після отримання оферти Користувача, Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві, повідомивши про це Покупця.


1.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти Покупцем (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.


1.8. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача направлення Продавцем і / або Адміністрацією засобами електротехнічного (sms-інформування, електронна пошта, телефон і т. п.) або іншого зв'язку повідомлення Продавця / Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та / або про терміни його отримання і / або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийнятті) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.


1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу Товару оферті Користувача, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).


1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):


- Підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару, видаткової накладної, товарного чеку (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або


- Підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або


- Фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув з ним пункт видачі Товару і т.п.).


1.11. Інформація про товар.


1.11.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач також підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку, у т.ч. через гарячу лінію  0 800 501 099.


1.11.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі і / або упаковці та / або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.


1.11.3. Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4.-1.7. Угоди може бути змінено Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.


1.11.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно п. 1.4.-1.7. Угоди умовами Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому, Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар сум, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (в т. ч. відшкодування збитків, неустойка та інше) - Продавцем або Адміністрацією не надаються.


1.12. Обмеження відповідальності.


1.12.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавців. У зв'язку з цим, Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язані з цим питання, в тому числі, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару.


1.12.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.


1.12.3. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.


1.12.3. Відповідальність Продавця за зміну умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).


1.12.5. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.


1.3. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) заповнення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за неправильною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).


2. Зобов'язання Сторін.


2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.


2.2. Користувач зобов’язується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.


2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.


2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.


2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятими нормами моралі.


2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.


2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань в зв'язку з такою рекламою.


2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та / або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару


3. Персональні дані.


3.1. Оформляючи Замовлення на Сайті bat.com.ua  і / або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті bat.com.ua перед заповненням своїх персональних даних Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення ) зазначених їм даних, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно -експедиторські і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам, Продавцям Товару та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ТОВ «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС». Дане положення діє без обмеження терміну дії.


3.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Адміністрації Користувачем.


3.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є ТОВ «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС».


3.4 Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого з прав людини або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


4. Інші умови.


4.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.


4.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт або інший документ).


4.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.


4.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.


4.5. Жодна умова, визначена в Угоді не може трактуватись як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.


4.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.


4.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, що охороняються відповідно до законодавства України, матеріалів Сайту. 


4.8. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.