НАШ МАГАЗИН У КИЄВІ ВІДНОВИТЬ РОБОТУ З 1 ЛИПНЯ

Політика конфіденційності

Використовуючи сайт bat.com.ua (далі по тексту – «сайт»), користувач сайту підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами політики  конфіденційності сайту,  в т.ч. з метою обробки персональних даних, зазначених у цій політиці, правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає свою згоду на збір, використання та обробку його персональних даних TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» (далі по тексту – та/або «TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС», та/або «адміністрація сайту»). 

Персональні дані користувачів сайту збираються та обробляються адміністрацією сайту з метою надання якісних рекламних та інформаційних послуг щодо діяльності та товарів TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» користувачам сайту. Персональними даними користувача у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних»  є відомості про користувача за якими його можна ідентифікувати, а саме: прізвище, ім’я, по батькові,  логін, номер телефону та адреса електронної пошти користувача тощо. Персональні дані надаються користувачем добровільно та свідомо під час використання ним веб-сайту bat.com.ua. Надаючи свої персональні дані користувач надає свою згоду на їх збирання, обробку та зберігання адміністрацією сайту.  

Інформація, що є неперсоніфікованою, використовується адміністрацією сайту для формування статистичних показників, що впливають на якість  товарів та послуг TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС». Так у випадку застосування користувачем під час використання сайту мобільного додатку, адміністрація сайту використовує дані користувача щодо версії операційної системи, приблизного місцезнаходження мобільного пристрою у разі самостійного надання згоди користувачем на використання геолокації, дати та часу авторизації у мобільному додатку, IP-адреси пристрою, cookie. 

Вище вказана інформація використовується адміністрацією сайту з метою створення облікового запису користувача, встановлення  зв’язку з користувачем для інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС», оцінки та аналізу ринку збуту, товарів та сервісів, які надаються TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС», досягнення будь-яких інших законних цілей для якісного надання послуг та постачання товарів. 

Адміністрація сайту залишає за собою право зберігати та обробляти конфіденційну інформацію,  в т.ч. персональні дані, а також неперсоніфіковану інформацію про користувача на внутрішніх ресурсах TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС», доступ до яких обмежений та захищається у відповідності до технічних умов TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» та законодавства України.  При цьому, незважаючи на вжиті адміністрацією сайту заходи для захисту інформації,  TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» не гарантує користувачам абсолютну безпеку та відсутність помилок у роботі сайту. TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» не несе відповідальності за функціонування серверів, діяльність третіх осіб, які надають користувачам послуги із доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути обмежений або повністю відсутній доступ до сайту, за можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення користувачем своїх персональних даних самостійно, у т.ч. даних авторизації користувача сайту. 

TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» є власником сайту і всієї інформації та матеріалів (включаючи без обмеження будь-який контент), що розміщений на сайті. Така інформація та матеріали захищені законодавством про авторське право, правами на товарні знаки, патентами і (або) іншими правами щодо об'єктів інтелектуальної власності у відповідності до законодавства України. Якщо інше не було заздалегідь санкціоновано TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС», користувач зобов’язується не відтворювати, не змінювати, не передавати в оренду, не продавати, не поширювати і не створювати похідні роботи на основі всієї або будь-якої частини сайту або на основі будь-якої інформації чи матеріалів (включаючи без обмеження будь-який контент), що розміщені на сайті.

TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» є власником/володільцем торгових найменувань, знаків для товарів та послуг, розміщених на сайті, в т.ч. торгових марок -  БАТ (ВАТ). 

Будь-які положення цієї політики  та будь-які матеріали, розміщені на сайті, не повинні тлумачитися як такі, що надають ліцензію або право використовувати будь-які торгові найменування, знаки для товарів та послуг без попередньої письмової згоди їх власника/володільця.


Відвідуючи сторінки сайту та/чи створюючи обліковий запис користувача на  сайті, користувач автоматично приймає умови політики конфіденційності сайту та погоджується їх дотримуватись.

Діяльність адміністрації сайту здійснюється у відповідності до законодавства України. Будь-які претензії та спори, офіційні звернення будуть розглядатись у відповідності із законодавством України.

Адміністрація сайту не несе відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки (в т.ч. втрачену вигоду), що виникнуть у користувача та/або третьої особи внаслідок використання сайту. 

TOB «БЕСТ АУТОМОТІВ ТЕХНОЛОДЖІС» залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до даної політики конфіденційності сайту, які є обов’язковими для користувачів сайту. Нова редакція політики конфіденційності набуває чинності з моменту розміщення її на сайті. Адміністрація сайту рекомендує користувачам регулярно переглядати політику конфіденційності.